ورق طرح سینوسی

مشخصات فیزیکی

ضخامت ۰.۳۵ الی ۰.۶۰ میلی متر (در صورت تقاضا امکان ارائه با ضخامت های دیگر وجود دارد)

عرض ورق مورد استفاده ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلی متر

عرض بعد از فرمینگ ۹۵۰ و ۱۱۷۰ میلیمتر

کار مفید ۸۲۰ و ۱۰۵۰ میلیمتر

طول نامحدود به سفارش مشتری

رنگ به دو صورت فابریک و الکترو استاتیک (سفارشی)

موارد مصرف پیشنهادی

ساختمان های اداری –  کارخانجات و مراکز صنعتی –  کانکس و غرفه های مسقف نمایشگاهی –  خانه های پیش ساخته