ورق طرح شادولاین

مشخصات فیزیکی

ضخامت ۰.۲ الی ۱ میلی متر (در صورت تقاضا امکان ارائه با ضخامت های دیگر وجود دارد)

عرض ورق مورد استفاده ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ میلی متر

عرض بعد از فرمینگ ۸۷۰ و ۱۰۹۰ میلیمتر

کار مفید ۷۸۰ و ۹۹۰  میلیمتر

طول نامحدود به سفارش مشتری

رنگ به دو صورت فابریک و الکترو استاتیک (سفارشی)

موارد مصرف پیشنهادی

پوشش و دیواره ی سوله ها –  دیواره ی سردخانه ها –  سقف کاذب –  منازل مسکونی –  خانه های پیش ساخته