ورق طرح نما

مشخصات فیزیکی

ضخامت ۰.۱۸ الی ۰.۴ میلی متر (در صورت تقاضا امکان ارائه با ضخامت های دیگر وجود دارد)

عرض ورق مورد استفاده ۱۰۰۰ میلی متر

عرض بعد از فرمینگ ۹۶۰ میلیمتر

کار مفید ۹۰۰ میلیمتر

طول نامحدود به سفارش مشتری

رنگ به دو صورت فابریک و الکترو استاتیک (سفارشی)

موارد مصرف پیشنهادی

سقف کاذب – دامنه و دیواره ی ساختمان ها – پیشانی