آخرین بروز رسانی ۹۴/۰۶/۱۴
ردیف شاخص قیمت قیمت قبلی
۱ پلاتین $۹۹۱.۰۰ $۹۹۰.۰۰
۲ نقره $۱۴.۵۸ $۱۴.۶۰
۳ پالادیوم $۵۷۶.۰۰ $۵۷۳.۰۰
۴ آلومینیوم $۱,۶۰۱.۵۰ $۱,۶۰۶.۵۰
۵ فولاد $۱۵۰.۰۰ $۲۸۵.۰۰
۶ مس $۵,۱۵۵.۵۰ $۵,۲۵۰.۰۰
۷ نیکل $۹,۷۸۵.۰۰ $۱۰,۰۲۵.۰۰
۸ قلع $۱۵,۵۹۵.۰۰ $۱۵,۶۰۰.۰۰
۹ سرب $۱,۶۷۷.۰۰ $۱,۷۱۲.۰۰
۱۰ روی $۱,۷۷۳.۵۰ $۱,۸۱۲.۵۰